top of page

Tillfällig Lednignspersonal

Att hitta högkvalitativ ledningspersonal inom LSS kan vara en utmaning. 
Föreståndaren skall inte bara ha personlig lämplighet och vara kunnig, hen skall dessutom leva upp till IVOs krav och bli godkänd. Ingen rekrytering man vill jäkta med, men hur skall verksamheten bedrivas under tiden?

Dessutom är utmattning en klassisk yrkesskada, och det kan ta lång tid att återhämta sig. Hur täcker vi upp?
 

Det samma gäller bra och kunniga samordnare eller enhetschefer.

Vi har stort kontaktnät och kan hjälpa till med rekrytering, eller hyra ut en konsult under en viss period.

Våra konsulter kommer dessutom med hela LSS-Byråns resurser och handledning i ryggen! Ett tryggt och högkvalitativt sätt att säkra verksamheten.

Bredvid kan du läsa om några sådana lösningar som vi har tagit fram.

Föreståndarkonsult

En av våra duktiga socionomkonsulter går in och axlar rollen som föreståndare under en viss period, medan verksmhaten rekryterar eller tränar upp en framtida föreståndare. 

2

Tillfällig enhetschef

Vi tillhandahåller en erfaren enhetschef som kan täcka upp med viktiga arbetsuppgifter såsom schemaläggning, vikarietillsättning och annan löpande administration

3

Kvalitetshandledare

Vi tillhandahåller en erfaren och rutinerad kvalitetshandledare som går in i omsorgen (på schema) under en period i syfte att upptäcka förbättringsmöjligheter och handleda personalen direkt i det praktiska arbetet. Lämpar sig väl för oerfarna eller ostadiga personalgrupper som behöver den där lilla extra hjälpen.

bottom of page