top of page

Personalutbildningar

Våra personalutbildningar utgår ifrån de 13 grundläggande kunskapsområdena som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter om "Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning"

Här presenteras de vanligaste och mest populära av våra kurser, men vi har god erfarenhet även av att skräddarsy utbildningar/föreläsningar utefter specifika behov i verksamheterna. Tveka inte att höra av er till  oss angående detta!

Alla våra föreläsningar ger fina diplom att spara i personalakten.

Halvdagsföreläsning "Boendestödjare som profession"

En betraktelse av boendestödjaryrket som profession och vad som utmärker det. Många kan tro att "vi gör väl bara som hemma?", men det innehåller ju så mycket mer. Vad betyder det egentligen att vara "professionell boendestödjare"?

2

Halvdagsföreläsning Social dokumentation

Grundläggande kunskaper och övningar kring dokumentation inom LSS. Vad skall dokumenteras och hur? Kursen innehåller även praktiska övningar och ett kunskapsquiz.

3

Halvdagsföreläsning Skydds- och begränsningsåtgärder

Genomgång och diskussion av skydds- och begränsningsåtgärder och hur dessa kan hanteras i vardagen inom LSS. Vi problematiserar etiska dilemman och lär oss hur man kan resonera kring de svåra situationer vi ställs inför inom LSS

4

Halvdagsföreläsning Grundläggande värden inom LSS

Varför ser funktionshinderomsorgen ut som den gör idag? Hur var det förr? Varför har vi de värderingar som vi har idag, och vad betyder de? En genomgång av mänskliga rättigheter och ändamålsparagraferna i LSS.

5

Halvdagsföreläsning Lex Sarah

Grundläggande kunskap om Lex Sarah för personal inom LSS: Historik, syfte och användning. Vi går även genom vad ett missförhållande egentligen är, gränsdragningar mellan missförhållanden och andra avvikelser, samt hur man ser till att Lex Sarah blir ett fungerande kvalitetsverktyg i verksamheten.

bottom of page