top of page

Riktade Kvalitetsinsatser

Som ledningspersonal inom LSS är "Att-Göra-listan" alltid välfylld. att tillverka livskvalitet är inget som man blir "färdig" med. Det gäller att prioritera och göra det viktigaste först, och då är det lätt hänt att ett och annat kvalitets- eller arbetsprojekt får vänta, även om det skulle vara fint att hinna med egentligen...

Det är då du hör av dig till oss! Vi har gjort det mesta förut och kan ta snabba passningar.

Här bredvid kan du läsa om några insatser som vi gjort tidigare, för inspiration

Uppdatering av kvalitetsledningssystem

Ett klassiskt problem: verkligheten utvecklas och ledningssystemet känns mer och mer som en pappersprodukt. Kontaktuppgifter och namn är icke aktuella längre, praktiska rutiner har utvecklat sig och utförs inte längre exakt så som det står. Dags att uppdatera, men vem har tid? Jo, LSS-Byrån! 

2

Kvalitetsuppföljning

Uppdragsgivaren kräver förbättringar eller förtydliganden i policys och rutiner, tidspressen är stor och andra viktiga ärenden kräver uppmärksamhet. LSS-Byrån kan ta hand om detta, så att du kan ägna dig helt åt det som känns viktigast.

3

Tillståndsansökan

Vi kan bli ombud och hantera er tillståndsansökan till IVO, skicka in kompletteringar och svara på frågor. Ett smärtfritt och avslappnat sätt att utöka verksamheten.

4

Byte av dokumentationssystem

Verksamheten skall byta dokumentationssystem, och det behövs omfattande insatser för att föra över genomförandeplaner, lägga in nya användare, lära personal hur de loggar in och använder systemet osv. Ett typiskt ärende som ökar den administrativa bördan på ledningen under en viss period. Ett typiskt ärende som vi gärna hjälper till med!

5

Handledning av ledningspersonal

Verksamheten har anställt en ny chef eller föreståndare som är ny i rollen och behöver lite uppbackning/någon att bolla med och komma in i yrket ordentligt. Vi kan tillhandahålla handledning inom i princip alla områden när det kommer till verksamhetsledning inom LSS.

bottom of page