top of page
Tranquil skog

Visselblåsartjänst

LSS-Byråns visselblåsartjänst

LSS-Byrån har också en visselblåsartjänst där vi tar hand om visselblåsningar från din organisation.

Tjänsten gör det möjligt för era medarbetare att visselblåsa via telefon, mail, formulär eller fysiskt möte (vi har kontor i Järna). Vi hanterar visselblåsningar snabbt, diskret och anonymt och sållar bort sådant som inte faller inom ramen för visselblåsning.

I och med att vi har specialistkompetens inom LSS har vi också möjlighet att dirigera vidare eventuella lex Sarah anmälningar som kommer in via visselblåsningsfunktionen, och har också bred erfarenhet av att utreda missförhållanden och problematiska situationer inom ramen för våra övriga konsulttjänster.

I tjänsten ingår också en visselblåsarpolicy som er organisation kan utgå ifrån om ni behöver skriva en egen.

Intresserad?

För att ta del av vår visselblåsartjänst kan du bli stödmedlem (800kr/mån) och dessutom få del av vårt nyhetsbrev samt få 5% rabatt på våra konsulttjänster och bli inbjuden till våra nätverksträffar.

Se fliken "Abonnemang" för mer info eller maila oss på helge@lssbyran.se.

bottom of page