top of page

Abonnera på oss!

Många verksamheter väljer att utöka sin kapacitet och stödja sitt ledningsteam med ett verksamhets-abonnemang hos oss. Abonnemangen är utformade för att tillhandahålla ett gediget kontinuerligt  stöd till föreståndare och verksamhetsledare för att underlätta vardagen och ge lösningar på knepiga problem. Dessutom får ni rabatt på våra övriga tjänster. 

 

Vi bedriver även påverkansarbete inom LSS-området och samverkar med andra aktörer för att påverka politik och lagstiftning. Abonnemangen är ett bra sätt för er att stödja vårt arbete med detta.

 

Varför abonnera?
Med våra abonnemang stärker du din verksamhet för att bättre kunna hantera kriser, förbättra arbetsmiljön för ditt ledningsteam, och göra kvalitetsarbetet mer effektivt. Allt detta kan bespara verksamheten stora kostnader, motgångar och mycket möda i det långa loppet. Ett av våra huvudmål är att underlätta föreståndararbetet och därmed minska personalomsättningen på denna viktiga post.

OBS: en del av våra abonnemang är under uppstart, vilket innebär att de inte löper ännu. Vi tar gärna emot er intresseanmälan för dessa, och kommer att starta igång dem när tillräckligt många verksamheter har anmält sig.

Gratispaketet: Omvärldsbevakning

Låt oss hålla koll åt dig!
Vi bevakar vad som händer i Sverige gällande omsorg om personer med funktionsvariation. Viktiga nyheter, rättsfall, lagändringar m.m. Ta del av vår omvärldsbevakning genom att registrera din verksamhet hos oss. Vi skickar ut nyhetsbrev varje kvartal, samt extra utskick för särskilt viktiga händelser.

 

Pris: Kostnadsfritt.                                                  Klicka här för att registrera
 

2

Stödpaketet

För verksamheter som vill stödja LSS-Byråns påverkansarbete. Med stödabonnemanget får ni tillgång till följande:

 • Nyhetsbrev och omvärldsbevakning

 • LSS-Byråns visselblåsartjänst

 • LSS-ledningsforum: Inbjudan till våra nätverksträffar och möjlighet att vara med och påverka Byråns tjänsteutformning och innehåll

 • 5% rabatt på alla våra övriga tjänster
   

Pris: 800 kr per månad (ex moms)                          Klicka här för att registrera

3

Premiumpaktetet

För verksamheter som vill ge sitt ledningsteam LSS-Byråns fulla stöd. Ger tillgång till följande:

 • Allt innehåll i Stödpaktetet

 • Föreståndarstödet: tillgång till rådgivning och bollplank, samt stöd och second opinion på viktiga ärenden

 • Avtalsrådgivning: Råd och stöd i samband med placeringsavtal och upphandlingar

 • Utredningstjänsten: LSS-Byrån genomför oberoende utredningar/kartläggningar/tillsyner utifrån verksamhetens behov och önskemål, upp till 20 timmar per år

 • Kvalitetsledningspaketet: tillgång till policys och rutiner utifrån ett centralt kvalitetsledningssystem samt påminnelsetjänster

 • Tillgång till resultatet från våra centrala kvalitetsprojekt (exempelvis arbetsverktyg som utvecklas i Byrån, eller andra centrala tjänster)

 • 28% rabatt på alla våra övriga tjänster
   

Pris: Baserad på verksamhetens storlek                Klicka här för att registrera

20230909_122010_edited.jpg
bottom of page