top of page
Fjäll-Älv i Dalarna

Mer om oss

Vi på LSS-Byrån är dedikerade till att stödja och stärka LSS-verksamheter. Med en djup förståelse för de utmaningar och möjligheter som följer med funktionshindersomsorg enligt LSS, strävar vi efter att skapa meningsfulla och långsiktiga förbättringar i utförarverksamheter. Vi riktar oss särskilt till dig som är verksamhetschef, föreståndare eller enhetschef, och arbetar hela tiden för att underlätta och stödja det viktiga arbetet som du gör.

Vårt team består av engagerade och kompetenta konsulter som finns till för att avlasta och stödja dig i ditt dagliga arbete. Vi erbjuder både grundläggande stödtjänster för LSS-utförare i form av abonnemang, och riktade, skräddarsydda stödinsatser kring det som just du och din verksamhet behöver.
 

Vi ser fram emot att vara en partner i er arbetsvardag för att skapa en ännu tryggare och stadigare verksamhet. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad.
 

Vänliga hälsningar, Peter Friemann
Grundare och Konsultchef, LSS-Byrån

Möt LSS-Byråns Team

Kreativitet, Kvalitet, Ansvarstagande.

bottom of page